Konkurs SARP nr 1010

JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA p.n. "BUDOWA OBIEKTU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO" NA TERENIE MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)

Wyniki konkursu

Warszawa, 29 listopada 2021 r.

Dotyczy: Jednoetapowego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej dla zadania p.n. „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia), Sąd Konkursowy podjął decyzję o przeprowadzeniu posiedzeń w trybie hybrydowym tj. część składu Sądu Konkursowego w formie stacjonarnej, w Pawilonie Wystawowym  w siedzibie SARP, w którym eksponowane są prace konkursowe a część w trybie wideokonferencji (platforma ZOOM).  

Wersja elektroniczna prac konkursowych została dostarczona członkom Sądu w dniu 18 listopada br. 

Sąd Konkursowy w składzie:

 • Prof. dr hab. arch. Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu Konkursowego
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Warszawski, 
  Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki
 • arch. Mariusz Błażewicz – Sędzia Referent, 
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Częstochowa, 
 • Pan Tomasz Rosłonek – Sędzia konkursowy, 
  zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego (UMWM),
 • Pan dr Tomasz Kranz – Sędzia konkursowy, 
  Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku (MKDNiS),
 • Pan Michael Schudrich – Sędzia konkursowy, 
  Naczelny Rabin Polski, 
 • Pan Albert Stankowski - Sędzia konkursowy,  
  Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego,
 • Pani Monika Krawczyk – Sędzia konkursowy, 
  Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego,
 • Pan Paweł Sawicki – Sędzia konkursowy, 
  Członek Zarządu Fundacji „Pamięć Treblinki”,
 • arch. Henryk Kosieradzki – Sędzia konkursowy, 
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Warszawski,
 • arch. Piotr Walkowiak – Sędzia konkursowy, 
  Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia   Architektów Polskich (SARP), SARP Oddział Warszawski.

Sędziowie Zapasowi:

 • ks. dr Robert Mirończuk,  Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach
 • arch. Anna Kulińska, Sędzia, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Olsztyn,

oraz Sekretarz Konkursu arch. krajobrazu Marek Szeniawski

informuje, że w Konkursie zostało złożonych w terminie 31 prac konkursowych, z czego wszystkie prace podlegały ocenie. 

W posiedzeniach Sądu Konkursowego, dotyczących oceny prac konkursowych, uczestniczyło wymagane kworum członków Sądu Konkursowego (listy obecności w załączeniu). 

Decyzją członków Sądu Konkursowego obecnych na posiedzeniu w dniach 24 i 25 listopada 2021r., po dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych, w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu Konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, rozstrzygnięto Konkursu jak następuje:

I NAGRODĘ w wysokości 45 000,00 netto (czterdzieści pięć tysięcy złotych) oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej otrzymuje: 

Praca konkursowa o numerze 006 - numer nadany przez elektroniczną platformę konkursową  – 016 

Pobierz plansze »

UCZESTNIK KONKURSU:
Bujnowski Architekci sp. z o.o.
Ul. Lwowska 17 m. 5
00-660 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI:
autorzy:

 • arch. Piotr Bujnowski
 • arch. Zuzanna Pomaska

współpraca autorska:

 • arch. Michał Orlikowski
 • arch. Iga Stanisławska
 • arch. Maciej Koczocik

wizualizacje:

 • Piotr Banak

konsultacje ds. instalacji

 • Mgr inż. Michał Olejnik
 • Dr inż. Piotr Bartkiewicz

konsultacja ds. kosztów inwestycji

 • Mgr inż. Tomasz Broniarek

II NAGRODĘ w wysokości 25 000,00 netto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 028 - numer nadany przez elektroniczną platformę konkursową – 057

Pobierz plansze »

UCZESTNIK KONKURSU:
Grupa 5 Architekci sp. z o.o.
Ul. Wejnerta 16A 
02-619 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI:
autorzy:

 • Roman Dziedziejko
 • Michał Leszczyński
 • Krzysztof Mycielski
 • Rafał Zelent
 • Rafał Grzelewski

współpraca autorska:

 • Maciej Dudkiewicz 
 • Marcin Zatoński
 • Hanna Racięcka
 • Maja Gabrysiak
 • Justyna Hamera
 • Tomasz Pawluś

Sąd Konkursowy podjął decyzję o nie przyznaniu III NAGRODY a jej kwotę rozdzielić po 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) I i II nagrodzie (Regulamin Konkursu Rozdz. VI p. 1.5.)

Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu