Konkurs SARP nr 1010

JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA p.n. "BUDOWA OBIEKTU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO" NA TERENIE MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 10.08.2021, 21:22:38 13.08.2021, 14:05:28 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 744.51 KB)
2. 23.08.2021, 13:33:53 23.08.2021, 13:33:53 Contest regulations Pobierz plik » (format .pdf, 611.12 KB)
3. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 1 (formalny) - Istotne postanowienia umowy na wykonanie Przedmiotu usługi udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Pobierz plik » (format .pdf, 271.41 KB)
4. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 2 (formalny) - Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych. Pobierz plik » (format .pdf, 191.19 KB)
5. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 3a (formalny) - Wzór formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pobierz plik » (format .docx, 72.96 KB)
6. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 3b (formalny) - Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy. Pobierz plik » (format .docx, 29.10 KB)
7. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 3c (formalny) - Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami. Pobierz plik » (format .docx, 26.33 KB)
8. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 3d (formalny) - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie. Pobierz plik » (format .docx, 25.82 KB)
9. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 3e (formalny) - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Pobierz plik » (format .docx, 26.74 KB)
10. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 4a (formalny) - Wzór pokwitowania złożenia postaci papierowej Pracy konkursowej. Pobierz plik » (format .doc, 34.00 KB)
11. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 4b (formalny) - Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej. Pobierz plik » (format .doc, 54.50 KB)
12. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 5a (formalny) - Informacja o planowanych kosztach realizacji Inwestycji. Pobierz plik » (format .xlsx, 14.19 KB)
13. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 5b (formalny) - Tabele programowe budynku projektowanego oraz tabela bilansu dla terenu. Pobierz plik » (format .doc, 98.50 KB)
14. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 5c (formalny) - Tabela uwarunkowań środowiskowych. Pobierz plik » (format .docx, 21.47 KB)
15. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 6a - Mapa do celów projektowych dla terenu opracowania konkursowego. Pobierz plik » (format .zip, 923.12 KB)
16. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 6b - Rys historyczny. Pobierz plik » (format .docx, 25.11 KB)
17. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 6c - Plan Muzeum. Pobierz plik » (format .pdf, 41.02 KB)
18. 10.08.2021, 21:22:38 30.08.2021, 09:27:01 Załącznik nr 6d - Muzeum Treblinka - inwentaryzacja budynku istniejącego. Pobierz plik » (format .zip, 4.72 MB)
19. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 6e - Badania geotechniczne. Pobierz plik » (format .zip, 3.01 MB)
20. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 6f - Wykaz sprzętu. Pobierz plik » (format .docx, 13.23 KB)
21. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 7a - Dokumentacja fotograficzna TREBLINKA cz. 1. Pobierz plik » (format .zip, 195.52 MB)
22. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 7b - Dokumentacja fotograficzna TREBLINKA cz. 2. Pobierz plik » (format .zip, 912.63 MB)
23. 10.08.2021, 21:22:38 10.08.2021, 21:22:38 Załącznik nr 7c - TREBLINKA dokumentacja filmowa. Pobierz plik » (format .zip, 1.97 GB)