Konkurs SARP nr 1010

JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA p.n. "BUDOWA OBIEKTU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO" NA TERENIE MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)

NAGRODY

Organizator gwarantuje wypłatę całej puli Nagród określonej w Regulaminie konkursu. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała I Nagrodę pieniężną. 

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

Nagrody pieniężne:

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto

II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

NAGRODA w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej  ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę głosów (I Nagroda pieniężna).