Konkurs SARP nr 1010

JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA p.n. "BUDOWA OBIEKTU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO" NA TERENIE MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)

Wszelką korespondencję pisemną dozwoloną niniejszym Regulaminie należy kierować na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa

Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Marek Szeniawski

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej (z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3.1. lit. b.) pod adresem: https://epk.sarp.pl